pieniadz.pl

BEDZIN
Ogłoszenie aktualizacji Założeń do Strategii Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

12-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-12
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Ogłoszenie aktualizacji Założeń do Strategii Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka Elektrociepłownia "Będzin" S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając w oparciu o § 17 ust. 1 i 2 pkt 2 Statutu Spółki podjęła uchwałę o przyjęciu aktualizacji Założeń do Strategii Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na lata 2014 – 2017, w której zmodyfikowano Wizję Spółki, rozszerzając zakres świadczonych usług finansowych o przedsiębiorstwa spoza branży energetycznej, określiła wartości, jakimi się kieruje oraz zdefiniowała jednoznacznie swój strategiczny cel jako wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy. Realizacja tego celu opierać się będzie na czterech filarach:
- wzmocnieniu pozycji regionalnego lidera w wytwarzaniu ekologicznej energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji;
- niezawodności dostaw energii oraz optymalizacji procesu sprzedaży;
- identyfikacji i rozwoju nowych obszarów biznesu;
- rozwoju usług finansowych i budowie centrum kompetencji w segmencie finansowania energetyki.
W załączeniu Aktualizacja Założeń do Strategii Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm