pieniadz.pl

BEDZIN
Porozumienie zawarte pomiędzy Emitentem a osobami zobowiązanymi.

06-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-06
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Porozumienie zawarte pomiędzy Emitentem a osobami zobowiązanymi.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. Spółka Elektrociepłownia "Będzin" S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 6.10.2016 r. zawarła z członkiem Rady Nadzorczej Panem Waldemarem Organistą oraz z Prezesem Zarządu Emitenta Panem Krzysztofem Kwiatkowskim _podmiotami którzy wstąpili w ogół praw i obowiązków Przedsiębiorstwa Usługowego "UTECH" sp. z o.o. do umowy z dnia 2 kwietnia 2015 r._ porozumienia dotyczące zmiany terminu płatności należności wynikających z w/w umowy.

Zgodnie z tymi porozumieniami termin płatności należności, ustalony pierwotnie na dzień 31.03.2017 r. został zmieniony na dzień 30.06.2018 r. Z tego tytuły wierzyciele Emitenta będą naliczać odsetki w wysokości 3% w stosunku rocznym od dnia 01.04.2017 r. do dnia zapłaty.

Jednocześnie strony porozumień postanowiły, że termin płatności stanie się natychmiast wymagalny w przypadku sprzedaży przez Emitenta lub jego następcę prawnego wszystkich udziałów spółki Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin, dla której Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000504084.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm