pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: BEDZIN (BDZ)

Pełna nazwa ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTNEGO 7 61-144 POZNAŃ
Telefon (61) 227 57 10-11
Prezes Krzysztof Kwiatkowski
Fax (61) 2275712
WWW www.ecb.com.pl
E-mail ecbedzin@ecb.com.pl
ISIN PLECBDZ00013

Komunikaty spółki: BEDZIN (BDZ)

2016-11-02 15:53 Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych dla spółki zależnej Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o.
2016-10-24 13:33 Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy.
2016-10-06 15:31 Porozumienie zawarte pomiędzy Emitentem a osobami zobowiązanymi.
2016-09-12 16:18 Ogłoszenie aktualizacji Założeń do Strategii Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
2016-09-12 16:10 Powołanie Zarządu na nową kadencję
2016-09-01 20:43 Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umów.
2016-08-31 12:59 Skonsolidowany raport półroczny PS 2016
2016-08-31 12:46 Raport półroczny SA-P 2016
2016-08-24 13:57 Wypowiedzenie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 70/2015 z dnia 01.10.2015 r.
2016-08-16 15:39 Korekty zawiadomień od osoby zobowiązanej, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 24/2016, 32/2016 oraz 34/2016
2016-07-29 11:53 Zbycie akcji Emitenta oraz zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2016-07-27 15:42 Umorzenie postępowania o uchylenie uchwały nr 4, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 31 lipca 2014 roku.
2016-07-27 12:49 Nabycie akcji Emitenta oraz zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2016-07-26 09:27 Korekta raportu bieżącego Spółki nr 31/2016 w zakresie określenia daty wpływu zawiadomienia
2016-07-25 14:55 Nabycie akcji Emitenta
2016-07-22 14:51 Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.
2016-07-22 14:29 Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.
2016-07-22 14:17 Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.
2016-07-21 15:42 Cofnięcie przez powoda – akcjonariusza Emitenta apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach oddalającego powództwo akcjonariusza Emitenta o uchylenie uchwały nr 4, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia
2016-07-15 18:08 Nabycie akcji Emitenta oraz zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2016-07-13 18:23 Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej.
2016-07-08 14:30 Nabycie akcji Emitenta oraz zawiadomienie od osoby zobowiązanej
2016-07-06 14:00 Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.
2016-06-29 17:34 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2016 r.
2016-06-29 17:31 Powołanie osoby nadzorującej.
2016-06-29 17:25 Powołanie osoby nadzorującej.
2016-06-29 17:23 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w dniu 29.06.2016 r.
2016-06-21 11:03 Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
2016-06-21 09:12 Nabycie akcji Emitenta
2016-06-20 22:40 Nabycie akcji Emitenta oraz zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm