pieniadz.pl

Variant SA
Kontynuacja reorganizacji działalności Emitenta

10-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-10
Skrócona nazwa emitenta
ABADON REAL ESTATE S.A.
Temat
Kontynuacja reorganizacji działalności Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna _dawniej VARIANT Spółka Akcyjna_ z siedzibą w Bielsku-Białej _"Emitent", "Spółka"_, informuje, iż w ramach kontynuowania reorganizacji działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta _po zakończeniu realizacji swojej dotychczasowej działalności operacyjnej w branży chemicznej, akcesoriów samochodowych oraz szyb samochodowych, zakupie 100% akcji Spółki przez Murapol S. A. oraz po zmianie Statutu Spółki, w tym jej firmy_ Emitent rozpoczął działania przygotowawcze w zakresie nabycia – w szczególności poprzez relokację z poziomu Murapol S.A. – udziałów i akcji podmiotów zależnych od Murapol S. A. _spółki: CROSS-BUD Sp. z o. o., MURAPOL ARCHITECTS DRIVE Sp. z o. o., PARTNER S. A._ i sekcji biznesowych skupionych bezpośrednio w Murapol S.A., które skorelowane są z nowym zakresem aktywności Emitenta.

W związku z powyższym procesem w początkowym okresie funkcjonowania Grupy Kapitałowej ABADON REAL ESTATE S.A. w ramach nowego modelu biznesowego podstawowe grono jej kontrahentów stanowić będą podmioty wchodzące w skład holdingu Murapol S.A., co związane jest z kontynuacją realizacji przez wskazane wyżej podmioty i sekcje biznesowe dotychczasowych projektów. W 2015 roku wskazane powyżej podmioty i sekcje biznesowe zaangażowane były we wdrażane dla podmiotów wchodzących w skład holdingu Murapol S.A. projektów dotyczących 112 obiektów o łącznej powierzchni PUM / GLA wynoszącej 275 tys. m2. Strategia rozwoju Emitenta zakłada jednak również wzrost udziału zleceń realizowanych dla podmiotów nie powiązanych z Grupą Kapitałową Murapol S.A., ze szczególnym uwzględnieniem zleceń realizowanych dla zewnętrznych inwestorów finansowych oraz wzrostu ekspozycji na sektor nieruchomości komercyjnych.

W początkowym okresie realizacja powyższych celów oparta zostanie na segmentach operacyjnych, których łączna oferta obejmować będzie pełen cykl inwestycyjny od fazy koncepcyjnej, poprzez fazę realizacji, po fazę wyjścia z inwestycji. W ramach powyższych segmentów wyróżnione zostały:
• usługi fazy wstępnej obejmujące w szczególności: analizę rynku, wycenę aktywów, audyt nieruchomości, akwizycję nieruchomości, projektowanie, procedowanie oraz budżetowanie i optymalizację projektów;
• usługi fazy zasadniczej obejmujące w szczególności: generalne wykonawstwo, dostarczanie materiałów budowlanych i wykończeniowych, kontraktację, centralne zakupy, obsługę inwestycji, koordynację najemców, dozory wewnętrzne, kontrolę jakości, obsługę odbiorów i przekazań oraz obsługę reklamacji;
• usługi fazy końcowej obejmujące w szczególności: facility management, marketing, sprzedaż lokali mieszkalnych, wynajem lokali mieszkalnych, komercjalizację lokali biurowych i handlowych oraz sprzedaż nieruchomości.

W kolejnych etapach rozwoju ABADON REAL ESTATE S.A. skoncentruje się ponadto na rozbudowie sieci sprzedażowej i bazy operacyjnej we wszystkich miastach zamieszkałych przez więcej niż 250 tys. osób oraz w wybranych miastach zamieszkałych przez ponad 100 tys. osób, a także na włączeniu do modelu biznesowego i struktur grupy segmentu wykonawczego obejmującego realizację kluczowych prac budowlanych.

Rozbudowane wewnętrzne kompetencje operacyjne w połączeniu ze wsparciem kapitałowym z poziomu holdingu Murapol S.A. pozwalą ponadto ABADON REAL ESTATE S.A. _poza realizacją bazowych usług_ na kompleksową obsługę projektów deweloperskich kwalifikowanych do kategorii distressed asset. Dzięki możliwości zapewnienia Klientom pomostowego wsparcia finansowego w postaci mezzanine financing oraz w połączeniu z możliwością realizacji inwestycji w ramach programu partnerskiego przy współudziale Murapol S.A., ABADON REAL ESTATE S.A. będzie posiadał zdolność do kooperacji z kontrahentami nie dysponującymi poziomem środków finansowych wystarczających na samodzielną realizację lub dokończenie projektu.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm