pieniadz.pl

Variant SA
Zmiana Statutu, w tym firmy Emitenta

31-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-31
Skrócona nazwa emitenta
VARIANT S.A.
Temat
Zmiana Statutu, w tym firmy Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna _dawniej VARIANT Spółka Akcyjna_ z siedzibą w Bielsku-Białej _"Emitent", "Spółka"_, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31 maja 2016 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 maja 2016 roku zmian Statutu Emitenta uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 maja 2016 roku.

Zmiana Statutu polegała na zastąpieniu jego całej dotychczasowej treści nowym brzmieniem w formie tekstu jednolitego, przy czym zmianie uległa m. in firma Emitenta z VARIANT Spółka Akcyjna na nową: ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna oraz siedziba z Krakowa na Bielsko-Białą.

Dotychczasowe oraz aktualne brzmienie Statutu Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2_ lit. b_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-09-17

+ więcej
  • EUR euro 4,3410 +0,34%  +1,48gr
  • USD dolar 3,9412 +0,76%  +2,96gr
  • GBP funt 4,8882 +0,56%  +2,73gr
  • CHF frank 3,9649 +0,38%  +1,49gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm