pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Variant SA (VRT)

Pełna nazwa ABADON REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PARTYZANTÓW 49 43-300 BIELSKO-BIAŁA
Telefon (033) 819 33 33
Prezes Michał Sapota
Fax
WWW www.abadonre.pl
E-mail BIURO@ABADONRE.PL
ISIN PLVARNT00019

Komunikaty spółki: Variant SA (VRT)

2016-06-10 14:36 Kontynuacja reorganizacji działalności Emitenta
2016-05-31 15:53 Zmiana Statutu, w tym firmy Emitenta
2016-05-17 17:20 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VARIANT S. A. w dniu 17 maja 2016 r.
2016-05-16 13:04 Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2016
2016-04-29 20:36 Raport roczny R 2015
2016-04-13 16:19 Informacje o zmianie pośredniego posiadania oraz sprzedaży i zakupie 100% akcji
2016-04-13 15:44 Informacja osób zobowiązanych o transakcjach na akcjach Spółki Variant S.A.
2016-04-08 13:09 Odwołanie Członka Zarządu Spółki oraz powołanie nowych Członków Zarządu
2016-04-08 13:08 Odwołanie wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołanie nowych członków Rady Nadzorczej
2016-04-08 13:07 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VARIANT S.A. w dniu 7 kwietnia 2016 roku
2016-04-01 15:19 Sprzedaż aktywów finansowych o znaczącej wartości
2016-03-04 20:15 Informacja osób zobowiązanych o transakcjach na akcjach Spółki Variant S.A.
2016-03-03 22:43 Informacja o zmianach stanu posiadania akcji.
2016-02-29 00:08 Skonsolidowany raport kwartalny QS 4/2015
2016-02-15 15:55 Informacja o planowanych zmianach w strukturze akcjonariatu
2016-01-29 11:28 Informacja osób zobowiązanych o transakcjach na akcjach Spółki Variant S.A.
2016-01-29 09:17 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-04 11:42 Informacja o pośrednim osiągnięciu progu 50%, rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy z dnia 28 października 2015 i zawiązaniu porozumienia akcjonariuszy w dniu 28 grudnia 2015 r.
2015-12-23 21:40 Informacja osób zobowiązanych o transakcjach na akcjach Spółki Variant S.A.
2015-12-23 21:06 Informacja o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki Variant S.A. o więcej niż 1% oraz o przekroczeniu progu 5%
2015-12-09 15:06 Informacja osób zobowiązanych o transakcjach na akcjach Spółki Variant S.A.
2015-12-09 14:57 Informacja o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki Variant S.A. o więcej niż 1%
2015-11-16 21:42 Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2015
2015-10-28 15:48 Informacja o zawarciu Porozumienia w sprawie wykonywania praw z akcji Spółki Variant S.A. oraz przekroczeniu przez Członków Porozumienia progu 90% ogólnej liczby głosów Emitenta
2015-08-28 17:53 Skonsolidowany raport półroczny PS 2015
2015-08-26 09:10 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku
2015-08-05 12:04 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2015-05-21 10:11 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VARIANT S.A. w dniu 20 maja 2015 roku
2015-05-21 09:47 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VARIANT S.A. w dniu 20 maja 2015 roku
2015-05-15 19:15 Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm