pieniadz.pl

Variant SA
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VARIANT S. A. w dniu 17 maja 2016 r.

17-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-17
Skrócona nazwa emitenta
VARIANT S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VARIANT S. A. w dniu 17 maja 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki VARIANT S. A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_ podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 maja 2016 r.

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2_ lit. b_oraz pkt 7_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-06-26

+ więcej
  • EUR euro 4,2642 +0,21%  +0,88gr
  • USD dolar 3,7540 +0,44%  +1,64gr
  • GBP funt 4,7573 -0,27%  -1,31gr
  • CHF frank 3,8477 +0,44%  +1,69gr

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm