pieniadz.pl

Trakcja Polska SA
Optymalizacja struktury organizacyjnej

22-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-22
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA PRKiI S.A.
Temat
Optymalizacja struktury organizacyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. _dalej: "Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym, wobec istotnego opóźnienia perspektywy finansowej 2014-2020 w ogłaszanych przetargach na rynku infrastrukturalnym, głównie kolejowym, po wnikliwej analizie wszystkich aspektów biznesowych i społecznych, podjął decyzję o optymalizacji struktury organizacyjnej Spółki, która w efekcie prowadzi do likwidacji stanowisk pracy na podstawie art. 2 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników _Dz. U. 2003 Nr 90 poz. 844 z późn. zm._.

Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ogłosił Regulamin zwolnień grupowych oraz przekazał stosowne informacje organizacjom związkowym działającym w Spółce. Odpowiednia informacja w tej sprawie została również przekazana do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy. Rozwiązanie umów o pracę dotyczyć będzie grupy pracowników obejmującej łącznie do 300 osób, w okresie od dnia 23 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki jest przekonany, że przeprowadzenie redukcji zatrudnienia spowoduje znaczący spadek kosztów stałych w kolejnych latach, rozpoczynając od roku 2017. Konkretna kwota oszczędności będzie możliwa do oszacowania dopiero po zakończeniu procesu optymalizacji.

Zarząd będzie monitorował sytuację na rynku budowlanym i aktywnie reagował na ewentualne zmiany.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-16

+ więcej
  • EUR euro 4,6928 +0,20%  +0,96gr
  • USD dolar 4,6282 +1,81%  +8,23gr
  • GBP funt 5,5711 +0,64%  +3,54gr
  • CHF frank 4,8784 +0,96%  +4,66gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm