pieniadz.pl

Trakcja Polska SA
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

16-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-16
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA PRKiI S.A.
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę _uchwała nr 6b_ aby zysk Spółki za rok 2015 w wysokości 35 161 377,61 złotych przeznaczyć:
- w kwocie 17 475 846,32 złotych _tj. 0,34 zł na jedną akcję_ na wypłatę dywidendy,
- w kwocie 17 685 531,29 złotych na kapitał zapasowy.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 399 548.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 24 czerwca 2016 r., a dzień wypłaty dywidendy na 8 lipca 2016 r.Podstawa prawna przekazania raportu:
§ 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-09-27

+ więcej
  • EUR euro 4,7616 +0,11%  +0,50gr
  • USD dolar 4,9476 +0,74%  +3,63gr
  • GBP funt 5,3465 +1,22%  +6,43gr
  • CHF frank 5,0135 +0,58%  +2,89gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm