pieniadz.pl

Trakcja Polska SA
Informacja o powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji

16-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-16
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA PRKiI S.A.
Temat
Informacja o powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcji PRKiI S.A. powołało Radę Nadzorczą na nową, wspólną trzyletnią kadencję w następującym składzie:
1. Michał Hulbój
2. Wojciech Napiórkowski
3. Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski
4. Dominik Radziwiłł
5. Miquel Llevat Vallespinosa
6. Fernando Perea Samarra
7. Jorge Miarnau Montserrat

Według przedstawionych oświadczeń wszyscy członkowie Rady Nadzorczej:
1. nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki;
2. nie prowadzą interesów prywatnych ani nie wykonują innych obowiązków, które pozostawałyby w konflikcie interesów z obowiązkami wobec Spółki;
3. nie są wspólnikami innej konkurencyjnej spółki osobowej;
4. nie są wspólnikami innej konkurencyjnej spółki cywilnej;
5. nie są wspólnikami lub akcjonariuszami innej konkurencyjnej spółki kapitałowej;
6. nie są członkami organu innej konkurencyjnej spółki kapitałowej;
7. nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
8. nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej są:
1. Michał Hulbój,
2. Wojciech Napiórkowski,
3. Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski.

Poniżej szczegółowe informacje o członkach Rady Nadzorczej:

Michał Hulbój

Pan Michał Hulbój jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość _lata 1998-2003_. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Uzyskał pozytywny wynik dwóch egzaminów w programie CFA.

Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:

02.2004 – 06.2005 - Millennium Dom Maklerski S.A. – analityk akcji,
07.2005 – 02.2008 - PTE PZU S.A. – analityk akcji,
03.2008 – 05.2008 - AIG PTE S.A. – analityk akcji,
06.2008 – 10.2010 - PTE PZU S.A. – zarządzający portfelem akcji
10.2010 – 11.2011 - Skarbiec TFI – dyrektor biura zarządzania produktami akcyjnymi
02.2012 – 01.2013 - Erste Securities Polska S.A. – dyrektor biura analiz
02.2013 – 11.2014 - Forum TFI – członek zarządu, dyrektor biura zarządzania aktywami
12.2014 – obecnie Cresco sp. z o.o. – Prezes ZarząduWojciech Napiórkowski:

Pan Wojciech Napiórkowski ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada także tytuł Master of Business Administration programu Politechniki Warszawskiej oraz London Business School.

Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:

1997-1999 - Domański Zakrzewski Palinka - kancelaria prawna Arthur Andersen
1999-2003 - Investment Manager w Emerging Ventures Limited
2003-2007 - Advent International – Dyrektor Inwestycyjny
2007-2011 - Bridgepoint Capital – Dyrektor _inwestycje w spółki, organizowanie różnych form finansowania, od
nadzór nad działalnością operacyjną spółek portfelowych_
07.2011 - Abris Capital Partners - doradztwo i generowanie transakcji
12.2012-01.2014 - Investors TFI - Wiceprezes Zarządu
od 05.2014 - Aktivst FIZ – Dyrektor Zarządzający pierwszym polskim funduszem aktywistycznym _Vestor DM_

Główne projekty realizowane przez Pana Wojciecha Napiórkowskiego dotyczyły: fuzji i przejęć, emisji obligacji zamiennych, publicznych i prywatnych ofert, wykupu firm przez inwestorów branżowych oraz emisje opcji managerskich.

Jest członkiem rad nadzorczych spółek publicznych: Soho Development S.A., Qumak S.A., Adiuvo Investments S.A., iAlbatros S.A.

Doświadczenie w radach nadzorczych: GTC S.A., Kopex S.A., Scanmed Multimedis S.A., Rolmipex Nasiona S.A.

Od 29 czerwca 2012r. Pan Wojciech Napiórkowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Trakcja S.A., a od 19 września 2012r. pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Trakcja S.A.

Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski

Pan Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Harvard Law School _Master of laws_. Ukończył także studia na University of London oraz Chartered Institute of Arbitrators _Dyplom z Międzynarodowego Arbitrażu Gospodarczego_. Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski jest adwokatem oraz posiada uprawnienia jako Solicitor _England and Wales_ oraz Attorney at law _USA – New York_.

Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:

Od 06.2014 – Chartered Institute of Procurement and Supply – Country Manager na Polskę
Od 08.2011 – BATNA Group Sp. z o.o. Współwłaściciel, Prezes Zarządu od 08/2015
Od 01.2009 – Indywidualna Kancelaria Adwokacka – Adwokat, Mediator, Arbiter
Od 09.2004 – Georgetown University Law Center – Adjunct Professor of Law
2011 – 2015 – Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej – Prezes
2012 – 2013 – Libella Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
2007 – 2011 – Clifford Chance _Londyn i Warszawa_ – Senior Associate
2005 – 2006 – World Bank, International Finance Corporation _Washington, DC_ – Konsultant
2002 – 2006 – Harvard Law School _Boston MA_, Program on Negotiation – Senior Hewlett Fellow on
Law and Negotiations; Research Associate
1999 – 2001 – CMS Cameron McKenna _Warszawa_ – Associate

Ponadto Pan Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski pełni również funkcje członka rady nadzorczej w jednej spółce publicznej: AmRest Holdings SE. Posiada także doświadczenie jako członek lub przewodniczący rad nadzorczych w spółkach: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Libella Sp. z o.o., Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o.; Warszawskie Centrum Nowych Technologii Sp. z o.o.

Dominik Radziwiłł

Pan Dominik Radziwiłł ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem wydziału lingwistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także studia w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu.

Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:

08.2012 – 09.2015 – Międzynarodowy Fundusz Walutowy – Zastępca Dyrektora Wykonawczego;
02.2009 – 07.2012 – Ministerstwo Finansów - Podsekretarz Stanu, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego;
2007-2008 – BOT/PGE Górnictwo i Energetyka S.A. – Prezes Zarządu;
2001-2006 – Dresdner Kleinwort – Wiceprezes Zarządu;
1998-2001 – BNP – Dresdner Bank – Wiceprezes Zarządu;
1996-1998 – Banque ARJIL – Dyrektor;
1992-1996 – Bankers Trust Company – Starszy Wspólnik;
1991-1992 – Partner Consulting –Konsultant.

Pan Dominik Radziwiłł jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego EFSI _plan Junckera_, pełni również funkcje członka Rady Nadzorczej w GGE a.s. – słowackiej spółce energetycznej.

Miquel Llevat Vallespinosa

Pan Miquel Llevat Vallespinosa ma wykształcenie wyższe, posiada tytuł inżyniera.

Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:

1991 – 1993 – Dyrektor Operacyjny _Chief Operating Officer_ – Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya _FGC, Barcelona, Hiszpania_
1993 – 2000 – Dyrektor Wykonawczy _Chief Executive Officer_ – Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya _FGC, Barcelona, Hiszpania_
1994 – 2000 – Dyrektor Zarządzający – Ferrocariles de Montana de Grandes Pendientes S.A._FMGP, Barcelona, Hiszpania_
2000 – do chwili obecnej - Dyrektor Techniczny – COMSA GROUP _obecnie COMSA CORPORACIÓN GROUP_
2004 – do chwili obecnej – Dyrektor ds. transportu i logistyki – COMSA GROUP _obecnie COMSA CORPORACIÓN GROUP_
2010 – 2014 – Dyrektor Rozwoju Międzynarodowego – COMSA GROUP _obecnie COMSA CORPORACIÓN GROUP_
2014 – do chwili obecnej – Dyrektor Generalny ds. rozwoju – COMSA CORPORACIÓN GROUP

Pan Miquel Llevat Vallespinosa pełni funkcję Prezesa Zarządu w następujących spółkach: COMSA EMTE sp. z o.o., COMSA RAIL TRANSPORT, S.A., MEXADASA, S.A. de C.V. Pełni również funkcję Przedstawiciela COMSA, S.A.U., członka zarządu spółki ICONUS, S.L., Przedstawiciela COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U. _uprzednio pod nazwą EMTE, S.L.U._, osoba współzarządzająca ADASA SISTEMAS, S.A.U.Fernando Perea Samarra

Pan Fernando Perea Samarra posiada tytuł licencjata z zakresu ekonomii.

Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:

1982 – 1983 – Asystent Dyrektora Generalnego– Robbins & Myers España _Barcelona, Hiszpania_
1984 – 1987 – Starszy Audytor– Arthur Andersen & Co. _Barcelona, Hiszpania_
1987 – 1989 – Kontroler Finansowy– Douwe Egberts Spain _Barcelona, Hiszpania_
1989 – 2002 – Dyrektor Finansowy Wydziału _Division CFO_– Water & Wastewater Division of AGBAR _Barcelona, Hiszpania_
2002 – 2008 –Dyrektor Finansowy AGBAR GROUP– Grupo Aguas de Barcelona _Barcelona, Hiszpania_
2008 – 2009 – Główny Menadżer ds. Rozwoju Działalności Gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych _USA Business Development General Manager_– AGBAR GROUP _Barcelona, Hiszpania_
2009 – 2011 – Partner– ADIGO – M&A Advisors, S.L. _Barcelona, Hiszpania_
2011 – obecnie – COMSA EMTE GROUP CFO _obecnie COMSA CORPORACION GROUP_ _Barcelona, Hiszpania_

Od 24.10.2003 do 05.03.2007, Pan Fernando Perea Samarra pełnił funkcję członka Zarządu w spółkach EMTE, S.A. – poprzednia nazwa firmy “EMTE, S.L." _w ówczesnym czasie spółka zależna w 50% od AGBAR GROUP_, “TRIBUGEST, S.A.", “AGBAR USA, PLC" oraz “LYDEC CASABLANCA _Morocco_" _wszystkie z nich są spółkami zależnymi w 100% od AGBAR GROUP_.

Od 21 lipca 2011 do 15 października 2014 – pełnił funkcję Przedstawiciela COMSA, S.A. działającej jako Manager Director Zarządu w spółce ICONUS, S.L.

Od 6 lutego 2012 do 20 września 2013 – pełnił funkcję Przedstawiciela COMSA, S.A. działającej jako Manager Director Zarządu w spółce CONCESIONARIA BARCELONESA, S.L.

Od 6 lutego 2012 do 16 marca 2016 – pełnił funkcję Przedstawiciela COMSA, S.A., działającej jako Manager Director Zarządu w spółce CORPORACIÓN CLD SERVICIOS URGANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S.L.

W chwili obecnej, Pan Fernando Perea Samarra pełni funkcję członka zarządu następujących spółek: "COMSA EMTE POLSKA, Sp. z o.o." , "COMSA EMTE, S.A. de C.V.", México, "COMSA EMTE MEX, S.A. de C.V.", “COMSA INFRAESTRUCTURAS, S.A. de C.V.", “PROGRESO TÉCNICO EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.", “COMSA PERU, S.A.C.", “COMSA COLOMBIA, S.A.S.", “COMSAEMTE INFRAESTRUCTURAS ECUADOR, S.A.", “COMSA INFRASTRUKTURA d.o.o", “Fergrupo Construçoes e Técnicas Ferroviárias, S.A.", “BONAIRE CLIMATECNICA, LTDA", “COMSA INDUSTRIAL CHILE, S.A.", “COMSA INDUSTRIAL COLOMBIA, S.A.S.", “COMSA INDUSTRIAL PERU, S.A.C.", “MEXADASA, S.A. de C.V.".Jorge Miarnau Montserrat

Pan Jorge Miarnau Montserrat ma wykształcenie wyższe. Posiada tytuł inżyniera _1987 r._ oraz tytuł magistra w zarządzaniu i kierowaniu spółkami budowlanymi uzyskany w Fundacion Agustin de Betancourt w Madrycie _1989 r._. Pan Jorge Miarnau Montserrat ukończył także General Management Program dla dyrektorów zarządzających organizowany przez IESE Business School w Barcelonie _1997 r._.

Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:
1999 do 2003 – Dyrektor odpowiedzialny za koleje – GRUPO COMSA S.A. _obecnie GRUPO COMSA EMTE _
2001 do 2003 – Członek Rady Dyrektorów – GRUPO COMSA S.A. _obecnie GRUPO COMSA EMTE_
od 1998 do chwili obecnej – Prezes – GRUPO COMSA S.A. _od 2009 r. GRUPO COMSA EMTE, a od 2016 GRUPO COMSA CORPORACIÓN_

Ponadto obecnie Pan Jorge Miarnau Montserrat pełni funkcję Prezesa COMSA CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.L. _uprzednio pod nazwą COMSA EMTE,S.L._.

Pan Jorge Miarnau Montserrat pełni obecnie funkcje członka organu zarządczego _jako członka organów zarządczych, osoby zarządzającej lub współzarządzającej_ w następujących spółkach: COMSA MEDIO AMBIENTE S.L.U. _uprzednio pod nazwą COMSA EMTE MEDIO AMBIENTE, S.L.U._, COMSA CONCESIONES, S.L.U. _uprzednio pod nazwą COMSA EMTE CONCESIONES S.L.U._, COMSA LOGISTICA, S.L. _uprzednio pod nazwą COMSA EMTE T&L S.L.U._, COMSA, S.A.U., COMSA ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.U. _uprzednio pod nazwą COMSA EMTE ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.U._, COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U. _uprzednio pod nazwą EMTE S.L.U._, IOSA INMUEBLES, S.L.U., TAMISA AGRICOLA, S.L., T.I.2009, S.L., VATAPA INVERSIONES, S.L., SHERATAN MANAGEMENT, S.L., TAMISA INVERSIONES, S.L., FUNDACIÓN PRIVADA MIARNAU, TRAVIPOS, S.A., ICONUS, S.L., UBLADESA, S.A., ADASA SISTEMAS, S.A.U., LOGISTICA PENINSULAR XXI, S.L., ASEPEYO.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-09-27

+ więcej
  • EUR euro 4,7616 +0,11%  +0,50gr
  • USD dolar 4,9476 +0,74%  +3,63gr
  • GBP funt 5,3465 +1,22%  +6,43gr
  • CHF frank 5,0135 +0,58%  +2,89gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm