pieniadz.pl

TF SKOK SA
Aneks do umowy znaczącej

29-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-29
Skrócona nazwa emitenta
APLITT S.A.
Temat
Aneks do umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Aplitt S.A. (dawniej: Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.) z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Spółka") informuje, iż dziś, tj. 29 grudnia 2015 roku, zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (dalej: "Bank") aneks do Umowy o współpracy w zakresie obsługi gotówkowej Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (o której Spółka informowała w RB 47/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku oraz w RB 50/2015 z dnia 30 października 2015 roku), (dalej: "Aneks"). Na podstawie niniejszego Aneksu przedłużeniu uległ okres trwania umowy, w ten sposób, że umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Bank jest uprawniony do rozwiązania umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy zmienionej Aneksem za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-03

+ więcej
  • EUR euro 4,4671 +0,03%  +0,12gr
  • USD dolar 3,9764 +0,60%  +2,36gr
  • GBP funt 4,9560 +0,12%  +0,60gr
  • CHF frank 4,2018 +0,23%  +0,98gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm