pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: TF SKOK SA (SKO)

Pełna nazwa APLITT SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ARKOŃSKA 11 80-387 GDAŃSK
Telefon (058) 511-20-00
Prezes Ewa Bereśniewicz-Kozłowska
Fax (058) 511-20-01
WWW www.aplitt.pl
E-mail aplitt@aplitt.pl
ISIN PLTFSKK00015

Komunikaty spółki: TF SKOK SA (SKO)

2015-12-31 08:46 Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych
2015-12-29 12:35 Aneks do umowy znaczącej
2015-12-17 11:24 Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany firmy Spółki
2015-12-16 08:04 Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych
2015-12-15 08:05 Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych
2015-11-30 14:35 Lista uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (Spółka) z dnia 30 listopada 2015 roku posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym WZ
2015-11-30 14:35 Treść uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. w dniu 30 listopada 2015 roku
2015-11-06 17:08 Raport kwartalny Q 3/2015
2015-11-03 15:01 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
2015-10-30 13:39 Aneks do umowy znaczącej
2015-09-15 14:50 Raport półroczny P 2015
2015-09-15 14:49 Korekta do raportu okresowego za I półroczne 2015 roku
2015-08-27 17:26 Raport półroczny P 2015
2015-07-31 09:08 Aneks do umowy znaczącej
2015-07-30 17:35 Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A., która spełnia kryterium umowy znaczącej
2015-07-16 14:45 Aneks do umowy znaczącej
2015-07-16 09:47 Liczba akcji uprawniona do udziału w wypłacie dywidendy
2015-05-29 13:57 Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A., która spełnia kryterium umowy znaczącej
2015-05-14 08:16 Wznowienie procesu nabywania przez Emitenta własnych papierów wartościowych, zawieszonego ze względu na rozpoczęcie okresu zamkniętego
2015-05-14 08:13 Raport kwartalny Q 1/2015
2015-04-29 19:47 Zawieszenie procesu nabywania przez emitenta własnych papierów wartościowych ze względu na rozpoczęcie okresu zamkniętego
2015-04-29 11:09 Lista uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (Spółka) z dnia 28 kwietnia 2015 roku posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym WZ
2015-04-28 19:19 Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych
2015-04-28 15:14 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
2015-04-28 15:13 Treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku
2015-04-27 18:58 Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych
2015-04-22 20:36 Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych
2015-04-21 19:21 Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych
2015-04-20 22:11 Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych
2015-04-17 21:54 Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm