pieniadz.pl

TF SKOK SA
Lista uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (Spółka) z dnia 30 listopada 2015 roku posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym WZ

30-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-30
Skrócona nazwa emitenta
TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A.
Temat
Lista uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (Spółka) z dnia 30 listopada 2015 roku posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym WZ
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 listopada 2015 roku byli:
SKOK Holding S.a.r.l.

• Przysługująca liczba głosów – 61 428 048
• Procentowy udział w liczbie głosów na WZ – 66,10%
• Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 62,81%*

SKOK im. Franciszka Stefczyka
• Przysługująca liczba głosów - 31 500 000
• Procentowy udział w liczbie głosów na WZ – 33,90%
• Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 32,21%*

* ogólna liczba głosów wynosi 97.797.508

Uwaga: zgodnie z art. 364 § 2 K.s.h., spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw, w związku z czym nie jest wykonywane z nich prawo głosu na walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna:

Art.70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych

Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm