pieniadz.pl

TF SKOK SA
Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany firmy Spółki

17-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-17
Skrócona nazwa emitenta
TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany firmy Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17 grudnia 2015 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 16 grudnia 2015 roku, o rejestracji zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2015 roku, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 52/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

W wyniku zmiany Statutu Spółki, dotychczasowa firma Spółki w brzmieniu "Towarzystwo Finansowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna" uległa zmianie na "Aplitt Spółka Akcyjna".

W związku z powyższym, Zarząd Spółki w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5477 +0,45%  +2,05gr
  • USD dolar 3,9016 +0,47%  +1,83gr
  • GBP funt 4,9802 +0,68%  +3,35gr
  • CHF frank 4,2095 +0,23%  +0,97gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm