pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Selena FM SA (SEL)

Pełna nazwa SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STRZEGOMSKA 2-4 53-611 WROCŁAW
Telefon (071) 78-38-210
Prezes Jean-Noël Fourel
Fax (071) 78-38-291
WWW www.selena.com
E-mail selena@selena.com
ISIN PLSELNA00010

Komunikaty spółki: Selena FM SA (SEL)

2016-10-19 17:19 Zmiana w umowach kredytowych i zabezpieczeniach
2016-09-26 18:36 Powołanie osoby zarządzającej
2016-09-13 15:16 Rozpoczęcie ustanawiania zabezpieczeń umowy kredytowej z bankiem PKO BP
2016-09-08 14:58 Zakończenie ustanowienia nowych oraz zmian aktualnych zabezpieczeń do umowy wieloproduktowego limitu kredytowego.
2016-09-02 17:06 Powołanie osoby zarządzającej
2016-08-31 00:07 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-29 09:36 Odwołanie osoby zarządzającej
2016-08-22 17:50 Ustanowienie nowych oraz zmiana aktualnych zabezpieczeń do umowy wieloproduktowego limitu kredytowego.
2016-08-05 17:40 Zawarcie umowy kredytowej
2016-07-28 17:05 Rezygnacja osoby zarządzającej
2016-07-08 12:15 Zawarcie aneksu do wieloproduktowego limitu kredytowego.
2016-07-07 17:24 Zawiadomienie akcjonariusza Selena FM S.A. o przekroczeniu progu 5 % udziałów w ogólnej liczbie głosów
2016-07-01 17:14 Przyjęcie Indywidualnego Standardu Raportowania Selena FM S.A.
2016-06-29 17:29 Anulowanie kredytu z European Bank of Reconstruction and Development
2016-06-14 20:14 Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 14 czerwca 2016 r.
2016-06-14 20:14 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Selena FM S.A.
2016-06-14 20:12 Zmiany w statucie Selena FM S.A. uchwalone przez Walne Zgromadzenie
2016-06-14 20:11 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 14 czerwca 2016 r.
2016-06-14 20:10 Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A.
2016-05-25 17:03 Wybór biegłego rewidenta
2016-05-25 17:02 Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad ZWZ wraz z projektami uchwał.
2016-05-24 17:09 Zawarcie znaczącej umowy
2016-05-20 17:02 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2016 r.
2016-05-16 00:03 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-09 17:19 Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie dywidendy
2016-05-09 17:17 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A.
2016-03-21 17:24 Wykaz informacji przekazanych przez Selena FM S.A. do publicznej wiadomości w 2015 roku
2016-03-21 00:09 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 00:09 Raport roczny R 2015
2016-01-15 17:26 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm