pieniadz.pl

Selena FM SA
Zmiana w umowach kredytowych i zabezpieczeniach

19-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-19
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Zmiana w umowach kredytowych i zabezpieczeniach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Selena FM S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 19 października 2016 r. nastąpiło zawarcie aneksów do umów kredytów na wykup faktur zawartych pomiędzy Bankiem a Orion PU sp. z o.o., Carina Silicones sp. z o.o. oraz Libra sp. z o.o., w których to aneksach ograniczono korzystanie z tych kredytów do dnia 24 października 2016 r., ustalono termin ich spłaty na dzień 25 października 2016 r. oraz dokonano zwrotnego przelewu należności, który stanie się skuteczny z dniem 26 października 2016 r. Ww. kredyty pozwalały na łączne maksymalne wykorzystanie środków w wysokości 4.800 tys. EUR _tj. 20 737,92 tys. PLN wg średniego kursu NBP z dnia 19 października 2016 r. 1 EUR = 4,3204 PLN._ i do dnia spłaty objęte są poręczeniem Seleny FM S.A.

Jednocześnie w związku z planowaną spłatą ww. kredytów do dnia 25 października 2016r., uzgodniono z Bankiem, że pod warunkiem dokonania spłaty w terminie, w dniu 26 października 2016r. spółka zależna Orion PU sp. z o.o. zawrze z Bankiem aneks do umowy hipoteki _Aneks do Umowy Hipoteki_ na nieruchomości spółki zlokalizowanej w Dzierżoniowie, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D/00026828/0 _Nieruchomość_.

W wyniku podpisania Aneksu do Umowy Hipoteki, hipoteka na opisanej nieruchomości zostanie zmniejszona do kwoty 11.025.000 EUR oraz będzie stanowiła zabezpieczenie wierzytelności Banku wyłącznie z tytułu umowy linii kredytowej zawartej pomiędzy Seleną FM S.A., Orion PU sp. z o.o. a Bankiem.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm