pieniadz.pl

Selena FM SA
Powołanie osoby zarządzającej

26-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-26
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Powołanie osoby zarządzającej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Selena FM S.A. _dalej: "Spółka"_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym podjęła Uchwałę, na podstawie której z dniem 4 października 2016 r. powołała do Zarządu Spółki pana
Huberta Rozpędek i powierzyła mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Życiorys zawodowy powołanego Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych:

W latach 1996 – 2010 zdobywał doświadczenie w spółkach prowadzących działalność w segmentach: spożywczym, telekomunikacyjnym oraz motoryzacyjnym, gdzie z sukcesem przeprowadzał złożone procesy restrukturyzacyjne i optymalizacyjne jako Członek Zarządu odpowiadający za obszar finansów _CFO_, jak również pełniąc obowiązki CEO.
W latach 2010 - 2013 jako Wiceprezes Zarządu/CFO trzeciej największej w Polsce grupy energetycznej – ENEA S.A., odpowiadał za pozyskanie finansowania na program inwestycyjny Grupy Kapitałowej Enea o wartości 18,5 mld PLN. Przygotował i wdrożył program zarządzania ryzykiem w GK Enea oraz program finansowania wewnątrzgrupowego. Przeprowadził również proces pozyskania dla Enea S.A. ratingu inwestycyjnego amerykańskiej Agencji Ratingowej Fitch, zakończony sukcesem w roku 2012.
W latach 2014-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Work Service S.A. gdzie odpowiadał za ustrukturyzowanie finansowania zapewniającego wzrost wartości Spółki w ramach prowadzonych procesów akwizycyjnych oraz wzrostu organicznego. W szczególności odpowiadał za operacyjne zarządzanie oraz centralizację procesów w obszarach: finansów, rachunkowości, podatków oraz IT Grupy Kapitałowej Work Service, działającej w 12 krajach i zatrudniającej 40.000 pracowników.

Powołany Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych posiada 20 lat doświadczenia w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych oraz handlowych, w tym ponad 15 lat doświadczenia jako CFO spółek oraz grup kapitałowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W okresie swojej kariery zawodowej pełnił funkcje w radach nadzorczych szeregu spółek kapitałowych, jako niezależny członek rady nadzorczej i przewodniczący Komitetu Audytu.

Pan Hubert Rozpędek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, którą ukończył w 1996 roku w specjalizacji Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw, uzyskując najwyższą ocenę. W 1999 roku ukończył Studium Dyrektorów Finansowych Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej - Centrum Prywatyzacji BiF.

Pan Hubert Rozpędek złożył wobec Spółki oświadczenie, z którego wynika, że nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy także w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto powołany Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm