pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Relpol SA (RLP)

Pełna nazwa RELPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. 11 LISTOPADA 37 68-200 ŻARY
Telefon (068) 479-08-00; 479-08-01 /02/
Prezes Rafał Gulka
Fax (068) 374-38-66
WWW www.relpol.com.pl
E-mail relpol@relpol.com.pl
ISIN PLRELPL00014

Komunikaty spółki: Relpol SA (RLP)

2016-08-22 08:17 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-16 16:25 Nabycie akcji spółki –zwiększenie udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki
2016-06-27 12:58 Lista akcjonariuszy powyżej 5 procenta na ZWZ
2016-06-24 15:15 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2016-06-24 15:09 Powołanie osób nadzorujących Spółkę
2016-06-24 15:08 Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
2016-06-03 09:21 Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatur na członków Rady Nadzorczej
2016-05-19 10:48 Nabycie akcji spółki –przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.
2016-05-19 10:27 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
2016-05-19 09:59 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał.
2016-05-19 09:46 Rekomendacja wypłaty dywidendy.
2016-05-19 09:04 Wybór audytora spółki na rok 2016.
2016-05-12 08:26 QSr
2016-05-04 10:44 Nabycie akcji spółki –zwiększenie udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.
2016-04-15 08:16 RS
2016-04-15 08:14 R
2016-04-13 12:52 Nabycie akcji spółki –zwiększenie udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki
2016-04-12 15:41 Zmiana terminu przekazania rocznego raportu Relpol S.A. i rocznego skonsolidowanego raportu GK Relpol za rok 2015 r.
2016-03-09 15:57 Zawarcie aneksu do umowy cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia.
2016-02-26 08:17 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015
2016-02-22 16:08 Podpisanie aneksu do umowy zastawniczej
2016-02-17 14:38 Zawarcie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych.
2016-01-15 16:32 Nabycie akcji spółki i przekroczenie progu 15 proc. głosów na WZ Spółki
2016-01-13 12:43 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.
2015-11-06 08:18 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-10-28 13:10 Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej
2015-10-23 14:10 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki
2015-10-21 16:19 Podpisanie aneksów do umów bankowych
2015-10-06 13:59 Korekta Raportu bieżącego nr 14/2015 - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 10 proc. głosów na WZ Spółki
2015-10-06 10:49 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 10 proc. głosów na WZ Spółki

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm