pieniadz.pl

Relpol SA
Lista akcjonariuszy powyżej 5 procenta na ZWZ

27-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-27
Skrócona nazwa emitenta
RELPOL
Temat
Lista akcjonariuszy powyżej 5 procenta na ZWZ
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Relpol S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24.06.2016 r.:

1. Ambroziak Adam: liczba akcji: 3.171.000; liczba głosów: 3.171.000; udział w liczbie głosów na ZWZ 45,32%; udział w ogólnej liczbie głosów 33%.
2. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z funduszami: BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjne, BPH FIO Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek, BPH FIO Subfundusz Akcji, BPH Subfundusz Zrównoważony, BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu, BPH Subfundusz Selektywny, BPH FIZ Multi Inwestycja, BPH Subfundusz Superior Akcji, BPH Superior Selektywny i BPH Subfundusz Dywidendowy.: liczba akcji: 899.245; liczba głosów: 899.245; udział w liczbie głosów na ZWZ: 12,85%; udział w ogólnej liczbie głosów 9,36%.
3. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z funduszami: Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Absolutnej Stopy, Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Altus FIZ Akcji, Altus ASZ FIZ Subfundusz ASZ Rynków, Altus ASZ FIZ Subfundusz Rynku Polskiego, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2, Altus FIO Parasolowy ALtus Subfundusz Optymalnego Wzrostu, Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Akcji, Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Aktywnego Zarządzania, Altus Fio Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu, Altus Alternative Investments FIZ Altus Subfundusz Private Equity, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego, liczba głosów: 1.643.099; udział w liczbie głosów na ZWZ 23,49%; udział w ogólnej liczbie głosów 17,10%.
4. Osiński Piotr.: liczba akcji: 608.943; liczba głosów: 608.943; udział w liczbie głosów na ZWZ: 8,70%; udział w ogólnej liczbie głosów 6,34%.
5. Raiffeisen SFIO Raiffeisen Aktywnego Inwestowania i Raiffeisen SFIO Raiffeisen Globalnych Możliwości, liczba głosów: 387.845; udział w liczbie głosów na ZWZ 5,54%; udział w ogólnej liczbie głosów 4,03%.

W dniu odbycia się ZWZ ogólna liczba głosów wynosiła 9.609.193. Natomiast liczba głosów posiadanych przez akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZ w dniu 24.06.2016 r. wynosiła 6.996.192.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm