pieniadz.pl

Relpol SA
Nabycie akcji spółki –zwiększenie udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki

16-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-16
Skrócona nazwa emitenta
RELPOL
Temat
Nabycie akcji spółki –zwiększenie udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 16 sierpnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie przesłane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie transakcji powodujących zwiększenie udziału o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów.
Altus TFI S.A. przesłało zawiadomienie w imieniu własnym oraz zarządzanych przez siebie funduszy.

Zwiększenie udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 11.08.2016 r. transakcji nabycia na rynku regulowanym 18.907 akcji Relpol S.A.

Przed transakcją nabycia fundusze zarządzane przez Altus TFI S.A. posiadały łącznie 2.129.088 akcji spółki Relpol, stanowiących 22,16% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 2.129.088 głosów na WZ, co stanowiło 22,16% w ogólnej liczbie głosów.

Po transakcji, Altus TFI S.A. wraz z funduszami posiada 2.147.995 akcji co stanowi 22,35% kapitału akcyjnego Relpol S.A. i uprawnia do wykonywania 2.147.995 głosów na WZ, co odpowiada 22,35% ogólnej liczby głosów na WZ.

Altus TFI poinformowało również, że nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy nabywania lub zbywania akcji spółki w zależności od sytuacji rynkowej, informacji napływających od spółki oraz potrzeb portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Altus TFI S.A.

Altus TFI poinformowało również, że brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje spółki Relpol oraz brak jest również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie w stosunku do akcjonariuszy.

Ostatni raport o stanie posiadania przez Altus TFI ilości akcji i głosów na WZ, Spółka publikowała 19.05.2016 r. Altus TFI posiadał wówczas 20,27% kapitału akcyjnego Spółki i taki sam udział w głosach na WZ.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm