pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PKO BP SA (PKO)

Pełna nazwa POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PUŁAWSKA 15 02-515 WARSZAWA
Telefon
Prezes Zbigniew Jagiełło
Fax
WWW www.pkobp.pl
E-mail ir@pkobp.pl
ISIN PLPKO0000016

Komunikaty spółki: PKO BP SA (PKO)

2016-11-03 14:12 Strategia PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”
2016-11-03 14:09 Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
2016-11-02 23:43 Zawarcie umowy dotyczącej nabycia akcji w Raiffeisen-Leasing Polska S.A. – informacja poufna
2016-10-20 10:33 Zawiadomienie o transakcji na akcjach PKO Banku Polskiego S.A.
2016-10-18 16:03 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych
2016-10-17 13:20 Szacunek wybranych danych finansowych za 3. kwartał 2016 r. oraz informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych na skonsolidowane wyniki finansowe
2016-10-10 18:06 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zidentyfikowania PKO Banku Polskiego S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożeniu bufora w zakresie funduszy własnych
2016-10-05 17:44 Zmiany w składzie Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
2016-09-22 16:46 Tekst jednolity Statutu PKO Banku Polskiego S.A.
2016-09-21 18:05 Rozpoczęcie negocjacji na zasadzie wyłączności – informacja poufna
2016-09-08 17:05 Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A.
2016-08-29 07:28 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-18 10:35 Zawiadomienie o transakcjach wykonanych na akcjach PKO Banku Polskiego S.A.
2016-08-05 18:52 Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla PKO Banku Polskiego S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
2016-08-04 14:53 Zawiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach PKO Banku Polskiego S.A.
2016-07-15 16:31 Nowe oświadczenie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
2016-07-14 12:40 Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
2016-07-01 16:58 Informacje dotyczące członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. powołanego 30 czerwca 2016 r.
2016-07-01 16:56 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 30 czerwca 2016 r.
2016-06-30 18:53 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zwołane na 30 czerwca 2016 r.
2016-06-30 17:18 Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
2016-06-30 16:50 Zmiany w Radzie Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.
2016-06-30 11:37 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie podziału zysku za 2015 rok
2016-06-20 15:09 Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2016 r.
2016-06-07 17:15 Korekta raportu bieżącego nr 30/2016
2016-06-03 17:32 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.
2016-06-02 17:58 Rekomendacja w zakresie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2015 rok.
2016-06-02 17:57 Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
2016-05-23 13:51 Uzupełnienie informacji dotyczącej zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dla PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2015
2016-05-18 15:04 Stanowisko PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego podziału zysku za rok 2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm