pieniadz.pl

PKO BP SA
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych

18-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-18
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP _PKO BP SA_
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 51/2016 – Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Treść raportu:
Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. _"Bank"_ niniejszym informuje, iż w dniu 18 października 2016 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego _"KNF"_ dotyczącą zalecenia Bankowi przestrzegania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie _UE_ nr 648/2012 _Dz. Urz. UE L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r., s.1. z późn. zm., "rozporządzenie nr 575/2013"_.
KNF zaleciła utrzymywanie przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie jednostkowym w wysokości 0,83 p.p., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier1 _co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,62 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013_ oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 _co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,46 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013_.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 21 ustawy - Prawo bankowe, decyzja KNF ma moc ostatecznej decyzji administracyjnej i podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Dotychczas Bank utrzymywał fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,76 p.p., który składa się co najmniej w 75% z kapitału Tier I _co odpowiada 0,57 p.p._, o czym Bank informował w raporcie nr 64/2015 z dnia 23 października 2015 r.
Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm