pieniadz.pl

PKO BP SA
Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

03-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-03
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP _PKO BP SA_
Temat
Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 54/2016 – Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskimTreść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. _"Bank"_ informuje, że w dniu 3 listopada 2016 r. Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Janusza Derdę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 1 grudnia 2016 r. na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku.

Informacja o powołanym członku Zarządu:
Janusz Derda
Janusz Derda _47 lat_ jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego _kierunek: Informatyka, specjalność: Oprogramowanie Metod Numerycznych_.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami informatycznymi w obszarze bankowości, rozwoju architektury systemów IT, kreowania rozwiązań informatycznych dla narzędzi scoringowych oraz automatyzacji przetwarzania wniosków kredytowych.
W latach 1994-95 pracował w Z.E.T.O. Opole sp. z o.o. jako projektant i programista. W 1997 r. był zatrudniony w INEKOM s.c. w Opolu. W latach 1998 - 2000 był zatrudniony w Wielkopolskim Banku Kredytowym 1 Oddział w Opolu, a od 2000 r. w Banku Zachodnim WBK S.A., początkowo w zespole kredytowym, a później w zespole CRS. Następnie w BZ WBK S.A. pracował w Departamencie Systemu Centralnego, początkowo jako ekspert, następnie jako Kierownik Zespołu Rozwoju i Centralizacji Procesów oraz z-ca Dyrektora Departamentu d.s. Rozwoju. W latach 2008-2010 był Zastępcą Dyrektora Obszaru IT ds. Operacyjnych. W latach 2010 – 2016 pełnił funkcję CIO Banku Zachodniego WBK S.A. odpowiedzialnego za: tworzenie strategii rozwoju architektury systemów IT, wspieranie biznesu i kreowanie rozwiązań informatycznych, nadzór nad budżetem inwestycyjnym i operacyjnym IT, utrzymanie ciągłości biznesowej systemów informatycznych, zapewnienie bezpieczeństwa operacyjnego IT. Od czerwca 2016 roku Dyrektor Programu w firmie Fiserv odpowiedzialny za wdrożenie systemu centralnego.Janusz Derda oświadczył, iż:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku;
- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej;
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku;
- nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej;
- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm