pieniadz.pl

PKO BP SA
Strategia PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”

03-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-03
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP _PKO BP SA_
Temat
Strategia PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2016-2020 "Wspieramy rozwój Polski i Polaków"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 55/2016 – Strategia PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2016-2020 "Wspieramy rozwój Polski i Polaków"

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. _dalej: "Bank"_ informuje o głównych celach i założeniach strategii rozwoju Banku na lata 2016-2020 _dalej: "strategia"_, przyjętej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Banku.
Do końca 2020 r. Bank zamierza:
• osiągnąć rentowność kapitału własnego _ROE_ powyżej 10%,
• obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów _C/I_ do poziomu poniżej 45%,
• utrzymać koszty ryzyka w przedziale 75-85 p.b.,
• efektywnie i racjonalnie zarządzać adekwatnością kapitałową, tak by poziomy wskaźników TCR i CET1 kształtowały się powyżej wymogów regulacyjnych i nadzorczych oraz jednocześnie umożliwiały wypłatę dywidendy.

Zajmując pozycję niekwestionowanego lidera rynku bankowego w Polsce oraz utrzymując pozycję lidera we wszystkich kluczowych segmentach rynku, Bank adresuje wyzwania do 2020 r. w celach strategicznych:
• wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw,
• satysfakcja klienta,
• wzrost liczby klientów korzystających z rozwiązań cyfrowych,
• proste i sprawne procesy – "szybciej i bez papieru",
• najlepszy pracodawca,
• innowacyjność i nowe źródła przychodów,
• lider współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Dzięki strategii opartej na dźwigniach zrównoważonego rozwoju PKO Bank Polski w 2020 r. będzie:
1. … dopasowany do potrzeb Twoich i Twojego biznesu
Blisko klienta – Prosta i transparentna oferta oraz intuicyjne procesy; wysokiej klasy doradztwo; elastyczne rozwiązania cenowe; intuicyjne i szybkie procesy sprzedażowe oraz obsługowe; kanały interakcji z klientem dopasowane do potrzeb.

2. … dostępny zawsze i wszędzie, gdzie tego potrzebujesz
Doskonałość dystrybucyjna – Nowoczesność a zarazem bliskość i lokalny charakter fizycznej sieci dystrybucji; najwyższej klasy doświadczenia w kanałach cyfrowych; integracja pomiędzy kanałami i wsparcie procesów wysokiej klasy narzędziami.

3. … rosnący stabilnie dzięki efektywnym procesom wewnętrznym
Sprawność operacyjna - Szybkość i sprawność decyzyjna na bazie wysokiej jakości danych i narzędzi analitycznych; automatyzacja i dematerializacja procesów – wygodnie i bez zbędnych wydruków _"Bank bez papieru dla klientów i pracowników"_. Maksymalizacja efektywnego wykorzystania kapitału.4. … otwarty i dynamiczny, przyjazny i atrakcyjny jako pracodawca
Nowoczesna organizacja - Nowoczesna kultura pracy i angażujące przywództwo katalizatorem zmian; przyjazne i inkluzywne miejsce pracy wspierające różnorodność; koleżeństwo oraz zaufanie do siebie powiązane z odpowiedzialnością; nowoczesne narzędzia wypierające biurokrację.

5. … innowacyjny dla klientów i dla polskiej gospodarki
Innowacje i technologie – Aktywne uczestniczenie w kreowaniu nowych standardów w skali rynku; innowacyjne narzędzia dla klientów i organizacji; wzmacnianie roli instytucji zaufania publicznego i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom.

6. … wiodący w obszarze produktów finansowych i usług dodanych
Rozszerzanie modelu biznesowego – Nowe strumienie przychodów pozaodsetkowych; nowe rynki i obszary działania w myśl podążania za potrzebami klientów; rozszerzanie dostępności oferty spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Bank będzie nadal łączył troskę o wzrost wartości dla akcjonariuszy z zaangażowaniem społecznym i stawiał na zrównoważony rozwój. W codziennej pracy będzie integrował cele biznesowe z działaniami na rzecz wszystkich grup interesariuszy, przy jednoczesnym zaangażowaniu w inicjatywy społeczne. Kluczowym fundamentem budowania dialogu z klientami, pracownikami, akcjonariuszami i otoczeniem społecznym, będą wartości Banku oraz transparentna komunikacja.
Zastrzeżenie prawne:
Bank informuje jednocześnie, że niniejsze cele i założenia strategii Banku nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania Banku w latach 2016-2020.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm