pieniadz.pl

Polska Grupa Odlewnicza SA
Uchwały w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii A1

12-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-12
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
Temat
Uchwały w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii A1
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 12.09.2016 r. Emitent otrzymał uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz uchwałę Zarządu BondSpot S.A. w sprawie wyznaczenia dnia 14.09.2016 r. jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 42.200 obligacji na okaziciela serii A1 Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. o łącznej wartości nominalnej 42.200.000 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLPGO0000022.
Obligacje serii A1 notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PGO0819", dzień ostatniego notowania został ustalony na 30.07.2019 r., jednostka obrotu na 1 szt., a jednostka obligatoryjna na 100 szt.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm