pieniadz.pl

Polska Grupa Odlewnicza SA
Rejestracja Obligacji serii A1

08-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-08
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
Temat
Rejestracja Obligacji serii A1
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 8 sierpnia 2016 r., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę nr 534/16 w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych do 42.200 _czterdzieści dwa tysiące dwieście_ obligacji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1.000,00 zł _jeden tysiąc złotych_ każda i terminie wykupu w dniu 9 sierpnia 2019 r., emitowanych na podstawie uchwał Zarządu Emitenta, o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 12/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. oraz nr 17/2016 z dnia 25 lipca 2016 r.
Obligacje zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych zostały oznaczone kodem PLPGO0000022.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm