pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Polska Grupa Odlewnicza SA (PGO)

Pełna nazwa POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ARMII KRAJOWEJ 41 40-698 KATOWICE
Telefon (32) 359-64-10
Prezes Dariusz Ginalski
Fax (32) 359-63-54
WWW www.pgo-sa.com.pl
E-mail pgo-sa@pgo-sa.com.pl

Komunikaty spółki: Polska Grupa Odlewnicza SA (PGO)

2016-09-12 18:55 Uchwały w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii A1
2016-09-08 18:44 Uchwały w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii A1
2016-08-30 17:34 Skonsolidowany raport półroczny PS 2016
2016-08-30 17:33 Raport półroczny P 2016
2016-08-25 11:52 Publikacja raportów za I półrocze 2016
2016-08-08 12:32 Rejestracja Obligacji serii A1
2016-08-05 11:56 Aneks do umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną
2016-08-05 11:51 Umowa znacząca ze spółką Temming
2016-07-25 18:14 Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii A1
2016-06-30 09:51 Aneks do umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną
2016-06-24 16:54 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2016 r.
2016-06-24 16:51 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
2016-06-24 16:48 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2016 r.
2016-06-24 12:15 Uruchomienie Programu Emisji Obligacji
2016-06-24 12:12 Zawarcie umowy z Reiffeisen Bank Polska S.A.
2016-06-21 16:16 Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej
2016-06-17 15:05 Rezygnacje dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór na kolejną kadencję
2016-06-16 16:20 Nabycie i umorzenie akcji własnych przez spółkę zależną Emitenta
2016-06-16 15:33 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-06-08 14:59 Umowa znacząca z Grupą Famur
2016-05-25 13:06 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2016 r.
2016-05-25 13:03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2016 r.
2016-05-13 17:33 QSr
2016-04-29 17:48 RS
2016-04-29 17:47 Raport roczny R 2015
2016-03-04 14:56 Aneks do umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną
2016-02-29 17:33 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015
2016-01-20 17:37 Powołanie Wiceprezesa Zarządu
2016-01-15 15:27 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2015-11-13 17:30 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm