pieniadz.pl

Libet SA
Zawarcie z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym.

03-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-03
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zawarcie z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu _"Spółka"_ działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_ informuje, iż Spółka dnia 3 października 2016 roku otrzymała podpisany przez drugą stronę a datowany na dzień 30 września 2016 roku aneks numer 5 do umowy o kredyt na rachunku bieżącym numer K00203/14 zawartej dnia 7 sierpnia 2014 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z/s we Wrocławiu, mocą którego przedłużono możliwość wykorzystania kredytu na rachunku bieżącym udzielonego przez w/w bank do dnia 30 października 2016 roku.

W treści w/w aneksu dokonano także zmiany niektórych operacyjnych i technicznych warunków współpracy Stron o mniejszym znaczeniu. Warunki w/w aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm