pieniadz.pl

Libet SA
Powołanie obecnego Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

16-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-16
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Powołanie obecnego Zarządu Spółki na kolejną kadencję.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. _"Spółka"_ działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami_ niniejszym informuje, iż dnia 16 września 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała na kolejną wspólną kadencję obecny Zarząd Spółki w składzie:

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu; Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

Zarząd LIBET wskazuje, iż wszelkie dalsze informacje o których mowa w §28 Rozporządzenia opublikowano odpowiednio w raporcie bieżącym numer 11 /2011 _co do Prezesa Zarządu_ oraz w Prospekcie Emisyjnym Spółki _co do Członka Zarządu_ i w pełnym zakresie zachowuję one aktualność, nadto informacje te pozostają dostępne na stronie internetowej Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm