pieniadz.pl

Libet SA
Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2016 roku.

29-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-29
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2016 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. _"Spółka"_ działając w wykonaniu obowiązków ustalonych:

_1_ w § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie"_ w załączniku do niniejszego raportu bieżącego przedkłada treści uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 29 czerwca 2016 roku _"ZWZA"_;

_2_ w § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia informuje, iż ZWZA odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad tj. od wyboru komisji skrutacyjnej;

_3_ w § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia informuje, iż ZWZA podjęło decyzją o zagospodarowaniu zysku Spółki za rok 2015 w kwocie 7.127.072,98 złotych _słownie: siedem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 98/100 gr_ przeznaczając go w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm