pieniadz.pl

Libet SA
Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie zagospodarowania zysku Spółki za rok 2015.

02-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-02
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie zagospodarowania zysku Spółki za rok 2015.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu _"Spółka"_ działając w wykonaniu rekomendacji KNF z dnia 1 marca 2012 roku niniejszym informuje, iż w dniu 2 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę mocą której rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie całości zysku Spółki za rok 2015 w kwocie 7.127.072,98 PLN _słownie: siedem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy_ na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Powyżej zaprezentowane stanowisko Rady Nadzorczej stanowi rekomendację i opinię co do wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015. Wiążącą decyzję w tej sprawie – działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych – podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm