pieniadz.pl

Libet SA
Korekta (uzupełnienie) raportu rocznego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 oraz raportu rocznego grupy kapitałowej Spółki za ten sam okres.

22-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-22
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Korekta _uzupełnienie_ raportu rocznego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 oraz raportu rocznego grupy kapitałowej Spółki za ten sam okres.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu _"Spółka"_ działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U.2013.1382, z późniejszymi zmianami_ oraz zgodnie z §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U.2014.133, z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie"_, niniejszym raportem bieżącym informuje o konieczności dokonania korekty _uzupełnienia_ raportu rocznego Spółki za rok 2015 oraz skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej Spółki za rok 2015.

Korekta dotyczy uzupełnienia w/w raportów rocznych o list Prezesa Zarządu o którym mowa odpowiednio §91 ust. 1. pkt. 1 oraz §92 ust. 1. pkt. 1 Rozporządzenia. Spółka wskazuje, iż wszelkie dane ujęte w treści raportów okresowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki a opublikowane dnia 18 marca 2016 roku, zachowują – co do treści upublicznionej 18 marca 2016 roku – pełną aktualność, w szczególności żadne dane _w tym dane finansowe_ ujęte w treści tych dokumentów nie ulegają zmianie, a ujawnione w całości skorygowanych raportów rocznych _co zostanie zrealizowane w dniu 22 marca 2016 roku niezwłocznie po opublikowaniu niniejszego raportu bieżącego_ obejmujących także odpowiednie sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych, realizowane jest celem wykonania dyspozycji §6 ust. 4 Rozporządzenia.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm