pieniadz.pl

Libet SA
Zawarcie znaczącej umowy dzierżawy (spełnienie warunków zawieszających).

25-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-25
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy dzierżawy (spełnienie warunków zawieszających).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Emitent") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie") niniejszym raportem bieżącym, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 29/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku informuje, iż ziścił się warunek zawieszający wejścia w życie umowy dzierżawy o której mowa w raporcie bieżącym numer 29/2015 z dnia 23 grudnia 2015, mocą której Emitent dzierżawi grunt częściowo zabudowany o pow. 48.660 m2, stanowiący własność m.st. Warszawy, położony w Warszawie w dzielnicy Białołęka przy ul. Elektronowej 7A – szerzej opisany w raporcie bieżącym numer 29/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku.

W/w warunkiem zawieszającym było złożenie przez Emitenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie szczegółowo opisanym w raporcie bieżącym numer 29/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm