pieniadz.pl

Libet SA
Rejestracja zmian w Statucie Spółki dokonanych podczas NWZA dnia 30/10/2015.

12-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-12
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Rejestracja zmian w Statucie Spółki dokonanych podczas NWZA dnia 30/10/2015.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. ("LIBET") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie"), niniejszym informuje, iż dnia 11 grudnia 2015 roku LIBET otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego którego przedmiotem jest min. zarejestrowanie zmian Statutu LIBET dokonanych Uchwałą numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 października 2015 roku.

Rejestracją objęto zmianę §3 ust. 1 Statutu Spółki tj. całość zmian dokonanych w treści Statutu na w/w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Szczegółowe informacje w przedmiocie Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 października 2015 roku (w tym i pełen tekst zmian w treści Statutu), przedstawiono w raporcie bieżącym numer 24/2015 z dnia 30 października 2015 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm