pieniadz.pl

Libet SA
Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 30 października 2015 roku.

30-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-30
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 30 października 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych:

(1) w § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie"), niniejszym informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 30 października 2015 roku ("NWZA") powzięło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Łyskawy oraz Pana Zbigniewa Rogóż;
Spółka wskazuje, iż wszelkie informacje i dane o których mowa w § 28 Rozporządzenia zostały przedstawione przez Spółkę dnia 27 października 2015 roku, w raportach bieżących numer 22/2015 (dot. Pana Zbigniewa Rogóż) oraz 23/2015 (dot. Pana Piotra Łyskawy) dotyczących zgłoszenia kandydatur w/w osób do Rady Nadzorczej Spółki i zachowują one na dzień ogłoszenia niniejszego raportu bieżącego swoją pełną aktualność, stąd Spółka odstępuje od ich ponownego publikowania.

(2) w § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, w załączniku do niniejszego raportu bieżącego przedkłada treści uchwał powziętych podczas NWZA;

(3) w § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia informuje, iż NWZA odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad tj. od wyboru komisji skrutacyjnej;

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm