pieniadz.pl

Libet SA
Podpisanie listu intencyjnego z Gerwing Steinwerke GmbH.

30-09-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-30
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego z Gerwing Steinwerke GmbH.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami) informuje, iż dnia 29 września 2015 roku Spółka podpisała z Gerwing Steinwerke GmbH ("Gerwing") list intencyjny, którego treść dotyczy planowanego nabycia przez Spółkę 50 proc. (pięćdziesięciu procent) udziałów spółki prawa niemieckiego Gerwing Sachsen GmbH & Co KG będącej właścicielem zakładu produkcyjnego płyt betonowych z segmentu Top Premium. Zawarcie umowy zasadniczej planowane jest wstępnie na grudzień tego roku.

W/w zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Saksonii, ok. 650 km od Warszawy, dysponuje on bardzo nowoczesnym parkiem maszynowym, a specjalizacją zakładu jest produkcja płyt betonowych z segmentu Top Premium.

W treści listu intencyjnego strony ustaliły m.in., iż Spółka będzie miała wyłączność na dystrybucję płyt betonowych produkowanych w/w zakładzie w Polsce oraz na terenie Czech i Słowacji.

Spółka posiada obecnie w ofercie kilka produktów z tego segmentu. W wyniku transakcji, w 2016 r. ich liczba wzrosnąć ma do ok. 40. Spółka oczekuje, że dzięki kooperacji sprzedaż zakładu się podwoi, co pozwoli na wykorzystanie 80 proc. jego mocy produkcyjnych.

Wchodząca w spółkę z LIBET S.A. spółka Gerwing to znaczący niemiecki prywatny producent wyrobów z betonu, posiadający sześć fabryk na terenie Niemiec. Łączna ich powierzchnia przekracza 30 ha.
Brak jest jakichkolwiek powiązań pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a osobami zbywającymi udziały.

Nabycie udziałów zostanie sfinansowane w większości lub w całości ze środków własnych. Ostateczna kwota transakcji oraz metody konsolidacji zostaną określone po zakończeniu działań prowadzonych w ramach due dilligence.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm