pieniadz.pl

Libet SA
Wybór podmiotu do: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2015 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitało

27-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-27
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Wybór podmiotu do: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2015 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za rok 2015.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami) w związku z §25 Rozporządzenia, niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki dnia 26 maja 2015 roku podjęła uchwałę o wyborze Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19 (00-854 Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446833, jako podmiotu uprawnionego któremu Spółka powierzy: (a) przegląd sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2015 roku, (b) badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za rok 2015.

Umowa z wybranym biegłym zostanie zawarta celem i na czas przeglądu i badania wskazanych wyżej sprawozdań finansowych.

Spółka korzystała dotychczas z usług wybranego w/w biegłego co do przegląd sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2014 roku oraz badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za rok 2014. Nadto Spółka korzystała z usług Deloitte Audyt Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19 (00-854 Warszawa), zarejestrowanej pod numerem KRS 0000031236, a wybrany audytor tj. Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000446833), powstał poprzez przekształcenie Deloitte Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000031236).

Spółka korzystała z usług Deloitte Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000031236) w zakresie dotyczącym Spółki jak i grupy kapitałowej LIBET S.A. między innymi co do przeglądu/badania sprawozdań finansowych (jednostkowych jak i skonsolidowanych) za rok 2010, 2011, 2012, 2013. Szerszy opis współpracy z tym audytorem zamieszczono w raporcie bieżącym numer 23/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm