pieniadz.pl

Libet SA
Nabycia akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu.

29-10-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-29
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Nabycia akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. Nr 211, poz. 1384 ze zmianami, "Ustawa") niniejszym informuje, iż dnia 29 października 2013 roku otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki Pana Thomasa Lehmann działającego w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 160 ust. 1 Ustawy zawiadomienie, iż Prezes Zarządu Spółki Pan Thomas Lehmann dnia 24 października 2013 roku w obrocie giełdowym na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z/s w Warszawie, nabył 3349 (trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji Spółki po średniej cenie jednostkowej 3,5 PLN za jedna akcję.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm