pieniadz.pl

Libet SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

02-07-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-02
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 29 lipca 2013 roku, w Warszawie, na godzinę 11.00.

W załączeniu do niniejszego raportu, LIBET S.A. przedkłada pełne ogłoszenie o zwołaniu, jak i inne konieczne dokumenty.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm