pieniadz.pl

Libet SA
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (21/06/2013).

28-06-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-28
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (21/06/2013).
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z 9 października 2009 r. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami), niniejszym przedkłada wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LIBET S.A. które odbyło się 21 czerwca 2013 roku (ZWZA).

IAB FINANCING SARL LUKSEMBOURG, 67,RUE ERMESINDE (L-1469)
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZA: 27.085.154
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 27.085.154
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 54,17 %
Udział % głosów na tym ZWZA: 84,42 %

LEGG MASON PARASOL FIO SUBFUNDUSZ, WARSZAWA 00-085, BIELAŃSKA 12
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZA: 4.400.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.400.000
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 8,80 %
Udział % głosów na tym ZWZA: 13,71 %

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm