pieniadz.pl

Libet SA
ZWZA LIBET S.A. 21/06/2013 r. (Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA).

13-06-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-13
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
ZWZA LIBET S.A. 21/06/2013 r. (Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA).
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 70 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z 9 października 2009 r. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami), niniejszym przedkłada listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanym na dzień 21 czerwca 2013 roku.

Akcjonariusz Adres Liczba akcji Liczba głosów
IAB FINANCING LUKSEMBOURG, l-1882 5, RUE GUILLAUME KROLL 27.085.154 27.085.154
ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY W-WA 00-342 (UL. TOPIEL 1) 2.000.000 2.000.000
LM PARASOL FIO SUBFUNDUSZ STR. W-WA 00-085, (BIELAŃSKA 12) 599.999 599.999
LM PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AK. W-WA 00-085 (BIELAŃSKA 12) 4.400.000 4.400.000

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm