pieniadz.pl

Libet SA
Wybór podmiotu do: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2013 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitało

08-05-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-08
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Wybór podmiotu do: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2013 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za rok 2013.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie") w związku z §25 Rozporządzenia, niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki dnia 8 maja 2013 roku podjęła uchwałę o wyborze Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19 (00-854 Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031236, jako podmiotu uprawnionego któremu Spółka powierzy: (a) przegląd sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2013 roku, (b) badanie sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za rok 2013.

Umowa z wybranym biegłym zostanie zawarta celem i na czas badania wskazanych wyżej sprawozdań finansowych.

Spółka korzystała z usług wybranego biegłego (w zakresie dotyczących LIBET S.A. jak i grupy kapitałowej LIBET S.A.) między innymi w zakresie przeglądu/badania sprawozdań finansowych (jednostkowych jak i skonsolidowanych) za rok 2010, 2011, 2012 Szerszy opis współpracy z wybranym audytorem zamieszczono w raporcie bieżącym numer 23/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm