pieniadz.pl

Libet SA
Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

25-01-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka", "LIBET") informuje, iż w dniu 24 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Legg Mason TFI") działającego w imieniu Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Legg Mason Parasol FIO") którego treścią jest wskazanie, że fundusz ten posiada samodzielnie akcje dające ponad 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu LIBET.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki było przekształcenie w dniu 18 stycznia 2013 r. wskazanych poniżej funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason TFI, tj.:
1) Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
2) Legg Mason Strateg Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
3) Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
4) Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
w fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami, działający pod nazwą Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty i wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr RFI 831.

Podstawę przekształcenia ww. funduszy inwestycyjnych w dniu 18 stycznia 2013 r. w Legg Mason Parasol FIO stanowi zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego udzielone decyzją z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. DFI/l/4032/15/23/12/U/5/5/JG), wydaną na podstawie art. 240 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, art. 241 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w zw. z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 Nr 146 poz. 1546 z późn. zm.).

Przed zmianą udziału, fundusze inwestycyjne podlegające wskazanemu wyżej przekształceniu posiadały 5.089.649 szt. akcji Spółki co stanowiło 10,18 % kapitału zakładowego dających prawo do 5.089.649 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 10,18 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Legg Mason Parasol FIO posiada 5.089.649 szt. akcji Spółki co stanowi 10,18 % kapitału zakładowego, dających prawo do 5.089.649 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,18 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, Legg Mason TFI, działając na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, w imieniu Legg Mason Parasol FIO, Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (działającego do 17 stycznia 2013 r. pod nazwą Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty), Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwane dalej "Funduszami") zawiadomił, że Fundusze posiadają akcje dające ponad 15 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki było wskazane wyżej przekształcenie.

Przed zmianą udziału, fundusze inwestycyjne podlegające wskazanemu wyżej przekształceniu, Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Legg Mason Akcji 500+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadały 8.928.372 szt. akcji Spółki co stanowiło 17,86 % kapitału zakładowego dających prawo do 8.928.372 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,86 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusze posiadają 8.928.372 szt. akcji Spółki co stanowi 17,86 % kapitału zakładowego, dających prawo do 8.928.372 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,86 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm