pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Lentex SA (LTX)

Pełna nazwa LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 54 42-700 LUBLINIEC
Telefon (034) 35-15-600; 35-15-620
Prezes Wojciech Hoffman
Fax (34) 3515601
WWW www.lentex.com.pl
E-mail lentex@lentex.com.pl
ISIN PLLENTX00010

Komunikaty spółki: Lentex SA (LTX)

2016-04-25 20:50 Podjęcie decyzji o rozpoczęciu negocjacji w sprawie sprzedaży posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity
2016-04-12 16:43 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
2016-04-04 09:14 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015
2016-03-18 07:52 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-18 07:44 Raport roczny R 2015
2016-01-18 14:32 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-15 22:16 Zawarcie umowy znaczącej kredytu inwestycyjnego
2016-01-04 18:13 Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW
2015-12-28 23:21 Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.
2015-12-23 12:12 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w "Lentex" S.A. o co najmniej 2%
2015-12-22 14:53 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.
2015-12-22 11:12 Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki
2015-12-21 21:12 Umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu "Lentex" S.A.
2015-12-11 13:02 Zawarcie przez spółkę zależną Gamrat umowy zakupu 100% akcji Baltic Wood S.A.
2015-12-10 15:07 Zawarcie przez Lentex umowy obejmującej zakup linii technologicznej do produkcji włóknin typu spunlace
2015-12-10 12:44 Podjęcie przez NWZ Gamrat uchwały w sprawie zgody na zakup 100% akcji Baltic Wood S.A.
2015-12-03 16:32 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki
2015-12-02 16:07 Zawarcie przez spółkę zależną Gamrat przedwstępnej umowy zakupu 100% akcji Baltic Wood S.A.
2015-11-30 12:19 Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 30.11.2015r.
2015-11-30 10:37 Zawarcie transakcji nabycia akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
2015-11-20 10:08 Informacja o rezygnacji Prezesa Zarządu spółki zależnej Gamrat ze skutkiem na dzień 30 listopada 2015 roku
2015-11-13 17:25 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-11-12 16:49 Zawarcie przez spółkę zależną Gamrat listu intencyjnego w sprawie zakupu 100% akcji Baltic Wood S.A.
2015-11-03 17:18 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał
2015-10-29 14:51 Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu
2015-10-28 09:38 Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu
2015-10-01 10:27 Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu
2015-09-28 10:13 Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu
2015-09-18 08:44 Podjęcie przez Radę Nadzorczą decyzji o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji
2015-09-10 13:18 Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze przystąpienia do realizacji w Spółce inwestycji polegającej na uruchomieniu nowej linii technologicznej do produkcji włóknin

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm