pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Lentex SA (LTX)

Pełna nazwa LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 54 42-700 LUBLINIEC
Telefon (034) 35-15-600; 35-15-620
Prezes Wojciech Hoffman
Fax (34) 3515601
WWW www.lentex.com.pl
E-mail lentex@lentex.com.pl
ISIN PLLENTX00010

Komunikaty spółki: Lentex SA (LTX)

2016-10-26 14:11 Powołanie Członka Zarządu
2016-10-25 16:45 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał
2016-10-13 11:56 Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki
2016-10-13 11:29 Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki
2016-10-13 09:34 Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki
2016-10-12 17:44 Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki
2016-10-12 17:27 Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę
2016-10-12 16:53 Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonego przez Spółkę wezwania
2016-09-02 16:25 Zmniejszenie udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.
2016-09-02 16:05 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki
2016-08-31 21:17 Zamknięcie lokaty
2016-08-30 08:03 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-24 15:01 Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych
2016-08-24 09:59 Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych
2016-08-19 05:03 Zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty
2016-08-16 15:41 Informacja o rezygnacji Członka Zarządu
2016-08-04 21:49 Zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty
2016-07-26 19:01 Zawarcie umowy sprzedaży posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity
2016-07-25 18:23 Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na sprzedaż posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity
2016-07-22 22:52 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej kredytu inwestycyjnego
2016-06-10 12:40 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki
2016-06-07 14:36 Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 07.06.2016r.
2016-06-07 14:12 Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2016-06-07 08:11 Zawarcie z Vaporjet umowy związanej z transakcją sprzedaży posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity
2016-05-30 14:27 Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat
2016-05-25 11:21 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-05-13 08:02 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-11 20:16 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał
2016-05-05 18:03 Zmniejszenie udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.
2016-04-28 23:37 Rekomendacja Zarządu spółki zależnej Gamrat w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm