pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Lentex SA (LTX)

Pełna nazwa LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 54 42-700 LUBLINIEC
Telefon (034) 35-15-600; 35-15-620
Prezes Wojciech Hoffman
Fax (34) 3515601
WWW www.lentex.com.pl
E-mail lentex@lentex.com.pl
ISIN PLLENTX00010

Komunikaty spółki: Lentex SA (LTX)

2015-03-23 16:55 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie realizacji procesu połączenia ze spółką zależną "Novita" S.A.
2015-03-23 16:17 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej Gamrat
2015-03-20 08:37 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-03-20 08:34 Raport roczny R 2014
2015-03-06 15:51 Wstępne jednostkowe wyniki finansowe spółki zależnej Gamrat za rok 2014
2015-03-05 14:52 Przeprowadzenie wyceny akcji Lentex SA i Novita SA oraz otrzymanie rekomendacji dotyczącej parytetu wymiany akcji dla potrzeb połączenia obu spółek. Decyzja Zarządu Lentex o dokonaniu oceny zasadności dalszej realizacji połączenia.
2015-03-05 14:07 Informacja o rezygnacji Prezesa Zarządu spółki zależnej Gamrat ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 roku
2015-02-27 13:32 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Gamrat
2015-01-30 16:30 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej Gamrat
2015-01-23 16:37 Zakup akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu oraz Członkiem Rady Nadzorczej
2015-01-16 16:00 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej Gamrat celem umorzenia akcji własnych Gamrat
2015-01-13 14:56 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2014-12-11 13:36 Podwyższenie prognozy wyników finansowych Spółki na rok 2014
2014-12-04 12:37 Zmniejszenie udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.
2014-12-02 11:49 Zawarcie ze spółką zależną Gamrat umowy sprzedaży akcji Gamrat
2014-12-01 22:24 Zbycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej
2014-11-27 21:31 Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę
2014-11-27 21:02 Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonego wezwania
2014-11-25 15:27 Zamiar wprowadzenia zmian w istniejącym w Spółce programie motywacyjnym
2014-11-19 16:46 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
2014-11-19 16:14 Korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku
2014-11-14 08:17 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
2014-11-13 16:18 Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą zamiaru połączenia ze spółką zależną "Novita" S.A.
2014-11-04 13:06 Zakończenie negocjacji w sprawie połączenia ze spółką zależną "Novita" S.A.
2014-10-24 09:55 Wyniki finansowe spółki zależnej Gamrat za 9 miesięcy 2014 r.
2014-10-17 13:18 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki
2014-10-16 09:24 Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną Gamrat
2014-10-15 23:04 Zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty – informacja od spółki zależnej
2014-10-14 14:07 Nabycie akcji Lentex przez spółkę zależną Gamrat
2014-10-13 13:46 Podjęcie przez Radę Nadzorczą Lentex decyzji związanych z realizacją Porozumienia zawartego ze spółką zależną Gamrat

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm