pieniadz.pl

Lentex SA
Zmiana wysokości kapitału zakładowego

08-02-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 3 / 2005
Data sporządzenia: 2005-02-08
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zmiana wysokości kapitału zakładowego
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 12 RO - rejestracja zmiany wysokości lub struktury kap zakładoweg
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. w Lublińcu informuje, że Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 31-01-2005 r., doręczonym w dniu 07-02-2005 r. sygn. akt KA.VIII.NS-Rej.KRS/9065/4/582 zarejestrował:

1/ obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 12.720.250,- do kwoty 12.351.373,-. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi 6.025.060 akcji, wartość nominalna 1 akcji wynosi 2,05 zł.
Liczba akcji serii C wynosi 120.060 akcji. Ilość akcji serii A i B nie uległa zmianie (seria A 4.405.000 akcji, seria B 1.500.000 akcji).

2/ warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 246.000,- w związku z emisją obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii D spółki w drodze emisji 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,05 zł.

3/ Zmiany w statucie jak niżej:
Zmieniono art. 9.1, art. 17, art. 22.2 pkt 6.
Skreślono art. 22.2 pkt 9, art. 24.5, art. 34.2.
Art. 9.2 do 9.6 oznaczono jako 9.3 do 9.7 oraz dokonano nowy artykuł 9.2.

Treść w/w zmian została podana w raporcie bieżącym nr 12/2004 z dnia 08-04-2004 r. (Uchwały WZA nr 18,21,30).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm