pieniadz.pl

Lentex SA
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

13-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-13
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_ informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Moski zawiadomienie następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. Dz.U. z 2013r, poz. 1382 z późn. zm._ ["Ustawa"], zawiadamiam, iż w wyniku zbycia przeze mnie akcji "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu ["Spółka"] w transakcji zawartej w dniu 10 października 2016 roku w ramach ogłoszonego przez Spółkę w dniu 02 września 2016 roku na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy wezwania do zapisywania się na sprzedaż 5.428.707 akcji Spółki, rozliczonej w dniu 12 października 2016 roku, zmniejszeniu uległ mój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o ponad 2% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ["Zmiana Stanu Posiadania"].

Przed Zmianą Stanu Posiadania posiadałem 7.670.362 akcji Spółki, stanowiących 14,13 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 14,13 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 7.670.362 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania posiadam 6.042.115 akcji Spółki, stanowiących 11,13 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 11,13 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6.042.115 głosów z akcji Spółki.

Informuję jednocześnie, iż nie posiadam podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit.c Ustawy."

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1639_

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm