pieniadz.pl

Lentex SA
Powołanie Członka Zarządu

26-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-26
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Powołanie Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_ zawiadamia, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powołaniu na Członka Zarządu Spółki Pana Adriana Grabowskiego, zatrudnionego obecnie w Spółce na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych.

Wykształcenie i kwalifikacje:
2010 - 2012 Uniwersytet Opolski – Studia magisterskie, kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalizacja: Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn
2005 – 2009 Politechnika Opolska – Studia inżynierskie, kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalizacja: Samochody i ciągniki
Udział w licznych szkoleniach z zakresu funkcjonowania produkcji, pracy w projekcie oraz zarządzania. Uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004, OHSAS 18001:2007.

Doświadczenie zawodowe:
Dyrektor Techniczny – Lentex S.A., 1.01.2015 – aktualnie
Kierownik Utrzymania Ruchu – Lentex S.A., 1.12.2013 – 31.12.2014
Kierownik Utrzymania Ruchu – Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o., 1.02.2012 – 30.11.2013
Specjalista ds. Technicznych– Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o., 01.07.2009 – 31.01.2012
Asystent ds. Technicznych - – Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o., 01.04.2009 – 30.06.2009

Pan Adrian Grabowski, według złożonego oświadczenia, nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adrian Grabowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22_ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm