pieniadz.pl

Lentex SA
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

25-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-25
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_ niniejszym zwołuje na dzień 22 listopada 2016 roku na godz. 11:00 w siedzibie Spółki _42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54_ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _dalej "NWZ"_. Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady NWZ. Projekty uchwał na NWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1_ do 3_ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-11-30

+ więcej
  • EUR euro 4,3492 +0,38%  +1,65gr
  • USD dolar 3,9810 +0,84%  +3,32gr
  • GBP funt 5,0350 +0,57%  +2,84gr
  • CHF frank 4,5510 +1,06%  +4,79gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm